Over LIAB

Beleid & Doelstellingen

Tijdens de revalidatieperiode van André is het idee ontstaan om een stichting op te richten.

De achtergrond hiervan is enerzijds om geld in te zamelen voor een stabiele toekomst voor André en zijn gezin. Tevens willen wij aandacht vragen en informatie verstrekken over het locked in syndroom.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

  1. De betaling van kosten van reguliere en alternatieve behandelingen van Andre in binnen- en buitenland, uiteraard voor zover er geen vergoeding wordt verstrekt op basis van een zorgverzekering of het sociale zekerheidsstelsel.
  2. Als aanvulling hierop worden ook de kosten verstaan die worden gemaakt door de familie en begeleiders van Andre in binnen- en buitenland, de overige kosten in verband met deze behandelingen en de noodzakelijke medicatie. Uiteraard allemaal voor zover er geen vergoeding is op basis van een zorgverzekering of het sociale zekerheidsstelsel.
  3. Kosten die gepaard gaan met de aanschaf van hulpmiddelen voor Andre of eventuele hulpvoorzieningen voor Andre.
  4. Het geven van voorlichting, het bieden van (financiële) hulp en het onder aandacht brengen van vergelijkbare gevallen als Andre Beukers. De specifieke doelgroep is mensen met locked in syndroom

Over het logo

Het beeldmerk
Het logo begint met een beeldmerk. Dit beeldmerk is een klein kistje, een box. De binnenzijde van deze box vormt het silhouet van een sleutel. Deze sleutel staat symbool voor het goede wat voort kan komen uit deze stichting t.b.v. Andre.

De naam
Een sterk en stevig font is er gekozen voor de naam van de stichting. De donkerpaarse kleur van het beeldmerk komt ook weer terug hierin. De ‘A’ van Andre wordt gevuld met een rode kleur. De mens is zeer gevoelig voor de kleur rood. Het is een hele sterke kleur die verbonden is aan veel opvallende zaken. Ook is het in de hele wereld een belangrijke kleur om signalen af te geven. Rood is ook een warme kleur. Het is daarom ook de kleur van de liefde en hartstocht.

  1. Opvallend (we willen een signaal afgeven)
  2. Liefde (we willen graag helpen waar mogelijk)

Het locked-in syndroom is een toestand waarbij de patient ‘opgesloten’ zit in zijn eigen lichaam. Daarom verschijnt er in de binnenzijde van de letter ‘A’ de opening van een slot, maar dit kan tevens ook gezien worden als het silhouet van een persoon. Gevangen.

Het logo staat voor de hoop die we moeten houden op vooruitgang. Daarom de opening/sleutelgat in de letter ‘A’ van Andre.

Met heel veel dank aan:

Afdrukken